Hotline: 0907 81 44 66

DANH MỤC SẢN PHẨM

KÉT SÁT

 • KÉT SẮT NAGA NG-25
 • KÉT SẮT NAGA NG-25
 • Vui lòng gọi
 • KÉT SẮT RADO RS-50
 • KÉT SẮT RADO RS-50
 • Vui lòng gọi
 • Kích thước ngoài C x R x S): 508 x 420 x 510 mm Kích thước trong (C x R x S):...
 • KÉT SẮT RADO RS-36
 • KÉT SẮT RADO RS-36
 • Vui lòng gọi
 •   Kích thước ngoài (C x R x S): 368 x 460 x 395 mm Kích thước trong (C x R...
 • KÉT SẮT GODEN GD-70C
 • KÉT SẮT GODEN GD-70C
 • Vui lòng gọi
 • Kích thước ngoài (C x R x S): 600 x 500 x405 mm Kích thước trong (C x R x S):...
 • KÉT SẮT GODEN GD-60E
 • KÉT SẮT GODEN GD-60E
 • Vui lòng gọi
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước ngoài (C x R x S): 600 x 500 x405 mm Kích thước trong (C...
 • KÉT SẮT GODEN GD-60C
 • KÉT SẮT GODEN GD-60C
 • Vui lòng gọi
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước ngoài (C x R x S): 600 x 500 x405 mm Kích thước trong (C...
 • KÉT SẮT RADO RS-105C
 • KÉT SẮT RADO RS-105C
 • Vui lòng gọi
 • THÔNG SỐ KỸ THUẬT Kích thước ngoài C x R x S): 1050 x 580 x 555 mm Kích thước trong (C...
 • KÉT SẮT RADO RS-95C
 • KÉT SẮT RADO RS-95C
 • Vui lòng gọi
 • Kích thước ngoài C x R x S): 950 x 580 x 535 mm Kích thước trong (C x R x S):...
 • KÉT SẮT RADO RS-85C
 • KÉT SẮT RADO RS-85C
 • Vui lòng gọi
 • Kích thước ngoài (C x R x S): 850 x 580 x 535 mm Kích thước trong (C x R x S):...
 • KÉT SẮT RADO RS-65C
 • KÉT SẮT RADO RS-65C
 • Vui lòng gọi
 • Kích thước ngoài (C x R x S): 650 x 500 x 535 mm Kích thước trong (C x R x S):...
 • KÉT SẮT RADO RS-81
 • KÉT SẮT RADO RS-81
 • Vui lòng gọi
 • Kích thước ngoài (C x R x S): 810 x 550 x 535 mm Kích thước trong (C x R x S):...
 • KÉT SẮT RADO RS-75E
 • KÉT SẮT RADO RS-75E
 • Vui lòng gọi
 • Kích thước ngoài (C x R x S): 750 x 500 x 535 mm Kích thước trong (C x R x S):...